Beyond21
Concentric
Educatie pentru viata
Step Up Generation
Go Smart
Lupta pentru tine
previous arrow
next arrow

STEP UP GENERATION

În cei cinci ani de activitate, Centrul Cultural Corbu a reuşit să aducă şi să păstreze aproape tinerii voluntari, cu ajutorul cărora s-au desfăşurat toate activităţile iniţiate.

Tinerii au fost implicaţi încă de la faza de alcătuire a programului anual de activitate, participând activ atât la organizarea cât şi la realizarea activităţilor, parcurgând toţi paşii necesari derulării activităţilor, obţinând, în toate cazurile, rezultate foarte bune, cu un impact pozitiv în comunitate.

Toate activităţile au vizat dezvoltarea personală, îmbunătăţirea comportamentului în societate, dezvoltarea abilităţilor şi conturarea personalităţii fiecărui individ. Prin crearea unui cadru destins, a unei atmosfere de colegialitate, relaţii bazate pe încredere reciprocă, tinerii au fost puşi în valoare, au conştientizat importanţa muncii lor, iar comportamentul lor s-a modificat vizibil, devenind modele pentru ceilalţi copii şi tineri din comunitate.

În urma experienței dobândite în realizarea activităților din proiectele anterioare, tinerii voluntari sunt pregătiți să treacă la următorul nivel, acela de a deveni ei înșiși organizatori pentru noi activități, menite să aducă un plus în educația tinerei generații, un avantaj pentru reușita în plan personal și profesional.

Prentru modelarea comportamentului tinerilor și insuflarea valorilor sănătoase de viață, prin proiectul “GO Smart!”, derulat în anul 2018, nu am extras individul din mediul său pentru a îl antrena în activitaăți de dezvoltare personală, ci am intrat noi in mijlocul grupului țintă, prin intermediul voluntarilor. Astfel parcursul unui drum anevoios pe calea educației a devenit mai întâi interesant, provocator, iar mai apoi ceva firesc, voluntarii din echipa de proiect devenind în scurt timp modele pentru ceilalți tineri și totodată dovada că oricine poate schimba în bine mica lume din jurul său.

Etapa firească este aceea în care voluntarii să devină din executanți organizatori, să aducă o nouă viziune asupra aceluiași obiectiv – reușita în carieră și viață, sub atenta supraveghere și îndrumare a coordonatorului de proiect. Este etapa în care puiul părăsește cuibul și învață să zboare.

Proiectul “GO Smart! – Leave something behind” – nu a lăsat în urmă doar evenimente culturale și educative cu adâncă încărcătură emoțională, ci a dezvoltat o echipă tânără, dinamică, implicată, instruită și conștiincioasă, care să ducă mai departe voluntariatul ca stil de viață, ca mijloc de dezvoltare a individului în special și a societății în general. Astfel, tinerii nu se mai întreabă “dacă”, ci “cum” pot acționa pentru rezolvarea unei probleme. Sfârșitul anului nu aduce finalul proiectului “GO Smart!”, ci începutul unui nou proiect de succes.

Avantajul de a fi permanent în mijlocul grupului țintă asigură o bună identificare a nevoilor specifice ale fiecarui individ și permite acțiunea punctuală asupra punctelor slabe, cu atât mai mult cu cât mediul nu este constrâns de regulile uneori mai stricte din societate, familie sau școală, ci este unul bazat pe încredere, prietenie, deschidere și liberă inițiativă.

Direcţiile de acţiune sunt extrase din HG 24/2015 privind “Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020”, cu aplicabilitate la nivel naţional.

Activităţile desfăşurate se vor încadra în directiile: educaţie, divertisment, voluntariat, deoarece aceste trei directii, împreună, duc la realizarea scopului proiectului: deprinderi pentru a reuşi.

Activităţile se desfăşoară cel putin 4 zile pe săptămână, în special după-amiaza şi în week-end, pentru a asigura accesul unui numar cât mai mare de participanţi. În fiecare lună vor fi susţinute activităţi din toate direcţiile de acţiune, îmbinând activităţile de divertisment cu cele cultural-educative, pentru a asigura motivarea şi participarea beneficiarilor. 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

 • Dezvoltarea aptitudinilor tinerilor prin organizarea de activităţi educative şi culturale de tineret, pentru deprinderea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a reuşi în societate.

 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 • Creşterea gradului de educaţie în rândul tinerilor;
 • Creşterea gradului de responsabilitate în ceea ce priveşte pregătirea tinerilor pentru carieră şi viaţă;
 • Implicarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii;
 • Punerea în valoare a aptitudinilor individuale şi îmbunătăţirea acestora.

PARTENERI

 • Primăria Comunei Corbu;
 • Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” Corbu;
 • Alte organizaţii din domeniul cultural-educativ;
 • Parteneri media.

 ACTIVITĂȚI

 • Socializare şi sprijin în educaţie
  • Întâlniri periodice de socializare şi consiliere;
  • Activităţi recreative, cu accent pe dezvoltare şi educare personală şi de grup;
  • Activităţi de însuşire a bunelor maniere;
  • Asistarea elevilor în efectuarea unor proiecte şcolare;
  • Implicarea în activităţile şi evenimentele desfăşurate de unităţile şcolare.
 • Cursuri de iniţiere
  • Atelier practic în domenii tehnice;
  • Educaţie rutieră, sanitară şi prim-ajutor;
  • Cursuri de initiere in operarea calculatorului si a altor tehnici de calcul;
 • Activităţi culturale
  • Cercuri de lectură şi scriere creativă;
  • Participarea la manifestari culturale (teatru, film, concrete);
  • Seminarii pe diverse teme şi evenimente culturale.
 • Activităţi de voluntariat
  • Activități educative cu preșcolari și scolari din ciclul primar;
  • Activităţi de ecologizare şi protecţia mediului;
  • Acţiuni de implicare în diverse probleme ale comunităţii.
 • Competiţii
  • Competiţii culturale – eseuri, fotografie, creaţie;
  • Competiţii sportive;
  • Competiţii gaming;
 • Evenimente cultural-educative
  • Sărbători naţionale (Ziua Eroilor, Ziua Europei, Ziua Copilului, Ziua Naţională);
  • Evenimente cu caracter cultural (poezie, recitare, monolog, teatru, etc);
 • Excursii tematice
  • Excursii în natură;
  • Excursii la obiective de interes naţional;
  • Excursii la muzee, parcuri naţionale;
  • Excursii la parcuri de distracţie.