duminică, martie 26Asociația Centrul Cultural Corbu
previous arrow
next arrow
Slider

Proiect GO Smart!

       Proiectul se derulează în perioada februarie – decembrie 2018 şi îşi propune să deruleze activităţi de educaţie formală, nonformală şi informală, pentru copii şi tineri, realizate chiar cu ajutorul acestora, implicându-i astfel în viaţa socio-culturală a comunităţii, oferindu-le şansa să îşi îmbunătăţească bagajul de cunoştinţe, abilităţile de adaptare, capacităţile de organizare, îndemânarea şi spiritul de echipă, de apartenenţă la un grup elitist, cu implicare în viaţa socială.

      „GO Smart!” este un proiect derulat de Asociatia Centrul Cultural Corbu sponsorizat de compania OMV Petrom, in cadrul programului de responsabilitate sociala, directia “Educaţie și Dezvoltare: Deprinderi pentru a reuşi (in comunitate, societate)”.

       Pentru realizarea scopului, este necesară alcătuirea unui plan de activităţi complexe, care să acopere mai multe domenii, astfel, putând antrena tinerii atat in activitati culturale, cât şi în activităţi de divertisment, ambele având unicul scop de a oferi o educaţie complementară celei oferite în familie şi în şcoală.

       Din experienţa anterioară, s-a constatat faptul că tinerii sunt deschişi să înveţe cât mai mult, să pună în practică ceea ce învaţă, să experimenteze şi să se dedice unei cauze, să urmeze un lider în care au încredere şi să devină fiecare, la rândul său, un lider.

       Având motivarea şi explicaţiile necesare, tinerii pot fi activi în domeniul cultural, istoric, al proţecţiei mediului, umanitar şi de voluntariat, toate acestea combinate creînd premisele succesului pe plan personal.

       Ţinând cont de categoria de vârstă, trebuie avută în vedere linia foarte subţire dintre obligaţie şi pasiune, pentru că, fără a înţelege importanţa unei acţiuni, tinerii nu vor adera la aceasta, sau o vor face fără o implicare adecvată. De asemenea, trebuie încurajată libertatea de exprimare, libertatea de a alege, valorificarea pasiunilor fiecărui individ, astfel legătura dintre tânăr şi societate fiind mult mai strânsă.

       Pentru a asigura resursa umană pentru viitor, atunci când tinerii de azi vor deveni adulţi, trebuie implicaţi copiii şi tinerii de diferite vârste, pentru a dobândi abilităţile şi implicarea în continuitatea mişcării de voluntariat, care se realizează printr-un proces educativ de durată.

       Direcţiile de acţiune sunt extrase din HG 24/2015 privind “Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020”, cu aplicabilitate la nivel naţional.

       Activităţile desfăşurate se vor încadra în directiile: educaţie, divertisment, voluntariat, deoarece aceste trei directii, împreună, duc la realizarea scopului proiectului: deprinderi pentru a reuşi.

       Activităţile se desfăşoară cel putin 4 zile pe săptămână, în special după-amiaza şi în week-end, pentru a asigura accesul unui numar cât mai mare de participanţi. În fiecare lună vor fi susţinute activităţi din toate direcţiile de acţiune, îmbinând activităţile de divertisment cu cele cultural-educative, pentru a asigura motivarea şi participarea beneficiarilor.

       Un aspect important este Centenarul Marii Uniri din 1918, anul 2018 fiind un an de o importanţă deosebită pentru români, astfel că multe activităţi vor fi dedicate pentru cultivarea spiritului naţional şi a valorilor româneşti.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

 • Dezvoltarea aptitudinilor tinerilor prin organizarea de activităţi educative şi culturale de tineret, pentru deprinderea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a reuşi în societate.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 • Creşterea gradului de educaţie în rândul tinerilor
 • Creşterea gradului de responsabilitate în ceea ce priveşte pregătirea tinerilor pentru carieră şi viaţă
 • Implicarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii
 • Punerea în valoare a aptitudinilor individuale şi îmbunătăţirea acestora

PARTENERI

 • Primăria Comunei Corbu
 • Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” Corbu
 • Alte organizaţii din domeniul cultural-educativ
 • Parteneri media

ACTIVITĂŢI

 • Socializare şi sprijin în educaţie
  • Întâlniri periodice de socializare şi consiliere
  • Activităţi recreative, cu accent pe dezvoltare şi educare personală şi de grup;
  • Activităţi de însuşire a bunelor maniere;
  • Asistarea elevilor în efectuarea unor proiecte şcolare;
  • Implicarea în activităţile şi evenimentele desfăşurate de unităţile şcolare.
 • Cursuri de iniţiere
  • Iniţiere în operarea PC şi a noilor tehnologii
  • Atelier practic în domenii tehnice
  • Educaţie rutieră
  • Educaţie sanitară şi prim-ajutor
 • Abilităţi practice şi tehnice
  • Atelier de arte plastice
  • Atelier de cunoaştere şi operare a unor tehnologii cu aplicaţii domestice;
 • Activităţi culturale
  • Cercuri de lectură şi scriere creativă;
  • Ansamblul de dansuri populare
  • Trupa de teatru
  • Seminarii pe diverse teme şi evenimente culturale.
 • Activităţi de voluntariat
  • Activităţi de ecoogizare şi protecţia mediului;
  • Acţiuni de întrajutorare a unor persoane vârstnice sau neajutorate;
  • Acţiuni de implicare în diverse probleme ale comunităţii.
 • Competiţii
  • Competiţii specifice vârstei pentru diverse categorii de copii şi tineri;
  • Competiţii culturale – concurs de eseuri, fotografie, creaţie;
  • Competiţii sportive;
  • Competiţii gaming;
  • Competiţii artistice.
 • Evenimente cultural-educative
  • Sărbători naţionale (Ziua Eroilor, Ziua Europei, Ziua Copilului, Ziua Veteranilor, Ziua Naţională, etc);
  • Specatacole de teatru cu trupa proprie;
  • Evenimente cu caracter cultural (poezie, recitare, monolog, etc);
 • Activitati sportive
 • Excursii tematice
  • Excursii în natură;
  • Excursii la obiective de interes naţional;
  • Excursii la muzee şi parcuri naţionale;
  • Excursii la parcuri de distracţie.

BENEFICIARI

 • 100 elevi cu vârsta cuprinsă între 7 – 11 ani;
 • 200 elevi cu vârsta cuprinsă între 12 – 14 ani;
 • 100 elevi cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani;
 • 100 tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani;
 • 400 adulţi (părinţi, bunici, public spectator, turişti, etc);
 • 10 cadre didactice;
 • Comunitatea locală.

RESPONSABILITĂŢI

 • Asociația Centrul Cultural Corbu
  • Întocmeşte calendarul activitaţilor, tematica şi desfăşurătorul activităţilor;
  • Programează, coordonează şi realizează activităţile proiectului;
  • Coordoneaza voluntarii cu atribuţii în derularea activităţilor;
  • Încheie parteneriate cu organizaţiile partenere în proiect;
  • Asigură promovarea proiectului;
  • Întocmeşte toate documentele necesare.
 • Primăria Comunei Corbu
  • Pune la dispoziţie baza materială a Centrului pentru Tineret Corbu, investiţie europeană realizată în scopul desfăşurării activităţilor de tineret;
  • Asigură condiţiile de desfaşurare a activităţilor în spaţiile puse la dispoziţie (utilităţi, curăţenie, încălzire);
  • Pune la dispoziţie alte spaţii şi clădiri publice în interesul activităţilor desfăşurate pentru beneficiarii proiectului (baza sportivă, parcuri, etc);
  • Asigură, ocazional şi în măsura posibilităţilor, transportul pentru beneficiarii proiectului, în activităţile care necesită deplasare locală sau în judeţ;
 • Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” Corbu
  • Mediatizează activităţile proiectului în rândul elevilor;
  • Asigură sprijin în activităţile ce implică elevi de vârstă şcolară;
  • Sprijină activităţile prin selectarea elevilor participanţi la activităţile specifice, pentru a se asigura un impact maxim asupra individului.

MONITORIZARE ŞI EVALUARE

 • Se întocmesc liste de înscriere şi liste de prezenţă la fiecare activitate;
 • Se urmăreşte în permanenţă evolutia individuală a beneficiarilor;
 • Se întocmesc fişe privind rezultatele obţinute la fiecare activitate;
 • Se întocmesc rapoarte de activitate lunare şi se transmit către parteneri;
 • Activităţile se publică pe pagina web proprie şi pe reţelele de socializare.

REZULTATE SCONTATE

 • Crearea unui cadru propice dezvoltării educaţiei copiilor şi tinerilor;
 • Realizarea activităţilor programate cu impact maxim asupra beneficiarilor proiectului;
 • Creşterea gradului de educaţie şi capacitate de integrare în societate a beneficiarilor;
 • Îmbunătăţirea integrării profesionale a beneficiarilor proiectului.

CÂŞTIG PENTRU COMUNITATE

 • Educarea tinerei generaţii în spiritul dezvoltării societaţii, bazate pe valori reale;
 • Creşterea gradului de cultură şi educaţie în rândul tinerilor;
 • Creşterea implicării tinerei generaţii în viaţa socială;
 • Creşterea gradului de cunoştinţe teoretice şi practice în rândul tinerilor.