duminică, august 14Asociația Centrul Cultural Corbu
previous arrow
next arrow
Slider

GO Smart!

       Proiectul se derulează în perioada februarie – decembrie 2018 şi îşi propune să deruleze activităţi de educaţie formală, nonformală şi informală, pentru copii şi tineri, realizate chiar cu ajutorul acestora, implicându-i astfel în viaţa socio-culturală a comunităţii, oferindu-le şansa să îşi îmbunătăţească bagajul de cunoştinţe, abilităţile de adaptare, capacităţile de organizare, îndemânarea şi spiritul de echipă, de apartenenţă la un grup elitist, cu implicare în viaţa socială.

      “GO Smart!” este un proiect derulat de Asociatia Centrul Cultural Corbu sponsorizat de compania OMV Petrom, in cadrul programului de responsabilitate sociala, directia “Educaţie și Dezvoltare: Deprinderi pentru a reuşi (in comunitate, societate)”.

       Pentru realizarea scopului, este necesară alcătuirea unui plan de activităţi complexe, care să acopere mai multe domenii, astfel, putând antrena tinerii atat in activitati culturale, cât şi în activităţi de divertisment, ambele având unicul scop de a oferi o educaţie complementară celei oferite în familie şi în şcoală.

       Din experienţa anterioară, s-a constatat faptul că tinerii sunt deschişi să înveţe cât mai mult, să pună în practică ceea ce învaţă, să experimenteze şi să se dedice unei cauze, să urmeze un lider în care au încredere şi să devină fiecare, la rândul său, un lider.

       Având motivarea şi explicaţiile necesare, tinerii pot fi activi în domeniul cultural, istoric, al proţecţiei mediului, umanitar şi de voluntariat, toate acestea combinate creînd premisele succesului pe plan personal.

       Ţinând cont de categoria de vârstă, trebuie avută în vedere linia foarte subţire dintre obligaţie şi pasiune, pentru că, fără a înţelege importanţa unei acţiuni, tinerii nu vor adera la aceasta, sau o vor face fără o implicare adecvată. De asemenea, trebuie încurajată libertatea de exprimare, libertatea de a alege, valorificarea pasiunilor fiecărui individ, astfel legătura dintre tânăr şi societate fiind mult mai strânsă.

       Pentru a asigura resursa umană pentru viitor, atunci când tinerii de azi vor deveni adulţi, trebuie implicaţi copiii şi tinerii de diferite vârste, pentru a dobândi abilităţile şi implicarea în continuitatea mişcării de voluntariat, care se realizează printr-un proces educativ de durată.

       Direcţiile de acţiune sunt extrase din HG 24/2015 privind “Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020”, cu aplicabilitate la nivel naţional.

       Activităţile desfăşurate se vor încadra în directiile: educaţie, divertisment, voluntariat, deoarece aceste trei directii, împreună, duc la realizarea scopului proiectului: deprinderi pentru a reuşi.

       Activităţile se desfăşoară cel putin 4 zile pe săptămână, în special după-amiaza şi în week-end, pentru a asigura accesul unui numar cât mai mare de participanţi. În fiecare lună vor fi susţinute activităţi din toate direcţiile de acţiune, îmbinând activităţile de divertisment cu cele cultural-educative, pentru a asigura motivarea şi participarea beneficiarilor.

       Un aspect important este Centenarul Marii Uniri din 1918, anul 2018 fiind un an de o importanţă deosebită pentru români, astfel că multe activităţi vor fi dedicate pentru cultivarea spiritului naţional şi a valorilor româneşti.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

 • Dezvoltarea aptitudinilor tinerilor prin organizarea de activităţi educative şi culturale de tineret, pentru deprinderea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a reuşi în societate.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 • Creşterea gradului de educaţie în rândul tinerilor
 • Creşterea gradului de responsabilitate în ceea ce priveşte pregătirea tinerilor pentru carieră şi viaţă
 • Implicarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii
 • Punerea în valoare a aptitudinilor individuale şi îmbunătăţirea acestora

PARTENERI

 • Primăria Comunei Corbu
 • Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” Corbu
 • Alte organizaţii din domeniul cultural-educativ
 • Parteneri media

ACTIVITĂŢI

 • Socializare şi sprijin în educaţie
  • Întâlniri periodice de socializare şi consiliere
  • Activităţi recreative, cu accent pe dezvoltare şi educare personală şi de grup;
  • Activităţi de însuşire a bunelor maniere;
  • Asistarea elevilor în efectuarea unor proiecte şcolare;
  • Implicarea în activităţile şi evenimentele desfăşurate de unităţile şcolare.
 • Cursuri de iniţiere
  • Iniţiere în operarea PC şi a noilor tehnologii
  • Atelier practic în domenii tehnice
  • Educaţie rutieră
  • Educaţie sanitară şi prim-ajutor
 • Abilităţi practice şi tehnice
  • Atelier de arte plastice
  • Atelier de cunoaştere şi operare a unor tehnologii cu aplicaţii domestice;
 • Activităţi culturale
  • Cercuri de lectură şi scriere creativă;
  • Ansamblul de dansuri populare
  • Trupa de teatru
  • Seminarii pe diverse teme şi evenimente culturale.
 • Activităţi de voluntariat
  • Activităţi de ecoogizare şi protecţia mediului;
  • Acţiuni de întrajutorare a unor persoane vârstnice sau neajutorate;
  • Acţiuni de implicare în diverse probleme ale comunităţii.
 • Competiţii
  • Competiţii specifice vârstei pentru diverse categorii de copii şi tineri;
  • Competiţii culturale – concurs de eseuri, fotografie, creaţie;
  • Competiţii sportive;
  • Competiţii gaming;
  • Competiţii artistice.
 • Evenimente cultural-educative
  • Sărbători naţionale (Ziua Eroilor, Ziua Europei, Ziua Copilului, Ziua Veteranilor, Ziua Naţională, etc);
  • Specatacole de teatru cu trupa proprie;
  • Evenimente cu caracter cultural (poezie, recitare, monolog, etc);
 • Activitati sportive
 • Excursii tematice
  • Excursii în natură;
  • Excursii la obiective de interes naţional;
  • Excursii la muzee şi parcuri naţionale;
  • Excursii la parcuri de distracţie.

BENEFICIARI

 • 100 elevi cu vârsta cuprinsă între 7 – 11 ani;
 • 200 elevi cu vârsta cuprinsă între 12 – 14 ani;
 • 100 elevi cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani;
 • 100 tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani;
 • 400 adulţi (părinţi, bunici, public spectator, turişti, etc);
 • 10 cadre didactice;
 • Comunitatea locală.

PARTENERI

 • Asociația Centrul Cultural Corbu
  • Întocmeşte calendarul activitaţilor, tematica şi desfăşurătorul activităţilor;
  • Programează, coordonează şi realizează activităţile proiectului;
  • Coordoneaza voluntarii cu atribuţii în derularea activităţilor;
  • Încheie parteneriate cu organizaţiile partenere în proiect;
  • Asigură promovarea proiectului;
  • Întocmeşte toate documentele necesare.
 • Primăria Comunei Corbu
  • Pune la dispoziţie baza materială a Centrului pentru Tineret Corbu, investiţie europeană realizată în scopul desfăşurării activităţilor de tineret;
  • Asigură condiţiile de desfaşurare a activităţilor în spaţiile puse la dispoziţie (utilităţi, curăţenie, încălzire);
  • Pune la dispoziţie alte spaţii şi clădiri publice în interesul activităţilor desfăşurate pentru beneficiarii proiectului (baza sportivă, parcuri, etc);
  • Asigură, ocazional şi în măsura posibilităţilor, transportul pentru beneficiarii proiectului, în activităţile care necesită deplasare locală sau în judeţ;
 • Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” Corbu
  • Mediatizează activităţile proiectului în rândul elevilor;
  • Asigură sprijin în activităţile ce implică elevi de vârstă şcolară;
  • Sprijină activităţile prin selectarea elevilor participanţi la activităţile specifice, pentru a se asigura un impact maxim asupra individului.
 • Parteneri media

 

 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE

 • Se întocmesc liste de înscriere şi liste de prezenţă la fiecare activitate;
 • Se urmăreşte în permanenţă evolutia individuală a beneficiarilor;
 • Se întocmesc fişe privind rezultatele obţinute la fiecare activitate;
 • Se întocmesc rapoarte de activitate lunare şi se transmit către parteneri;
 • Activităţile se publică pe pagina web proprie şi pe reţelele de socializare.

REZULTATE SCONTATE

 • Crearea unui cadru propice dezvoltării educaţiei copiilor şi tinerilor;
 • Realizarea activităţilor programate cu impact maxim asupra beneficiarilor proiectului;
 • Creşterea gradului de educaţie şi capacitate de integrare în societate a beneficiarilor;
 • Îmbunătăţirea integrării profesionale a beneficiarilor proiectului.

CÂŞTIG PENTRU COMUNITATE

 • Educarea tinerei generaţii în spiritul dezvoltării societaţii, bazate pe valori reale;
 • Creşterea gradului de cultură şi educaţie în rândul tinerilor;
 • Creşterea implicării tinerei generaţii în viaţa socială;
 • Creşterea gradului de cunoştinţe teoretice şi practice în rândul tinerilor.

CÂŞTIGUL OMV PETROM

 • Promovarea imaginii companiei şi asocierea acesteia cu valorile morale româneşti şi europene;
 • Promovarea imaginii companiei, atât în rândul comunităţii locale, cât şi în rândul turiştilor de pe litoral, dar şi a locuitorilor din localităţile în care se vor desfăşura activităţile prevăzute în proiect;
 • Promovarea imaginii companiei în presă, care va reflecta activităţile desfăşurate, prin comunicatele şi conferinţele de presă organizate;
 • Promovarea imaginii companiei în mediul online, prin publicarea activităţilor şi a rapoartelor de activitate;
 • Sprijin în acţiunile proprii, prin implicarea voluntarilor în activităţi comune.

ACTIVITATILE PROIECTULUI

 1. Internet&Games

Jocul este activitatea cea mai agreată de fiecare copil, încă din primii ani de viață. Este o sursă de recreație și relaxare pentru copii și tineri, cu multiple beneficii în plan psihic, social și emoțional. Jocul este un instrument important în educația copilului, contribuie la dezvoltarea abilităților sociale, a stimei și încrederii în sine. Prin sesiunile de gaming și acces internet se urmărește întărirea relației între copii și tineri de diferite vârste, socializarea într-un mediu organizat, dobândirea abilităților de lucru în echipă, de responsabilitate și respect față de ceilalți.

Internetul este un instrument foarte util la varsta scolara, iar folosirea lui intr-un mod adecvat aduce beneficii majore utilizatorilor. Participantii invata sa utilizeze internetul in siguranta, pentru dobandirea de noi cunostinte, pentru rezolvarea unor probleme si dezvoltarea unor preocupari benefice educatiei. Fiind un spatiu fara restrictii si plin de provocari, indrumarea tinerilor in utilizarea corecta a internetului este imperios necesara. Traind intr-o lume a tehnologiei, tinerii sunt atrasi de acest domeniu, iar pentru noi participarea la activitati in acest domeniu devine un punct de plecare pentru celelalte activitati derulate in cadrul proiectului.

In timpul sesiunilor de gaming si internet se urmareste permanent imbunatatirea comportamentului participantilor, relationarea lor cu ceilalti participanti, respectarea regulilor impuse, dobandirea de noi cunostinte si deprinderi pentru dezvoltarea individuala.

 1. Arena PlayStation

Participantii au la dispozitie doua console PlayStation si jocuri adaptate varstei lor. Prin punerea la dispozitie a acestor jocuri se urmareste imbunatatirea comunicarii intre participantii de diferite varste. Timpul de joc fiind limitat, se urmareste deprinderea managementului timpului, toleranta fata de cei mai mici, socializarea intr-un mediu organizat si, de multe ori, o recunoastere a contributiei aduse la desfasurarea altor activitati din cadrul proiectului.

 1. Proiecte școlare

In procesul educativ, multi elevi intalnesc piedici in derularea unor proiecte scolare. Venind in sprijinul acestora, elevii vor beneficia de asistenta specializata, cand este cazul, de suport logistic (imprimanta, PC, internet, materiale didactice, etc). De asemenea, se vor organiza evenimente educative extrascolare, la solicitarea cadrelor didactice sau a elevilor.

 1. Educație civică

Educaţia civică în învăţământ reprezintă o prioritate în încercarea de modelare a personalităţii tinerilor. Educaţia civică ajută la implementarea unor cunoştinţe necesare unui cetăţean ce trebuie să-şi cunoască deopotrivă drepturile şi îndatoririle. Demersul educativ, în acest sens, cultivă o conduită conformă cu normele şi etica socială, în vederea aplicării şi respectării acestora; dezvoltă sentimentul responsabilităţii faţă de sine şi comunitate, precum şi ataşamentul, dragostea sau spiritul de sacrificiu faţă de semeni şi patrie. În plus, procesul de educare civică aduce la cunoştinţa tânărului copil o serie de reguli (de circulaţie, norme de prevenire a incendiilor, norme de comportament în cadrul insituţiilor publice, drepturile omului, indrumari juridice, prevenirea situatiilor de risc, etc.) şi probleme cu care se confruntă societatea, pentru a-l determina să înţeleagă realitatea în care îşi duce existenţa şi a-i facilita integrarea şi adaptarea la formele şi valorile vieţii cetăţeneşti.

 1. Educație antreprenorială

Este necesar ca în educarea tinerei generaţii să se ţină cont și de specificul mediului economic. În acest context, pe lângă educaţia economică, cultivarea spiritului întreprinzător, la nivel educativ, vine să completeze o lipsă, de importanţă majoră, în sistemul educaţional, şi anume, formarea competenţelor antreprenoriale. Acestea, împreună cu spiritul de iniţiativă, se includ în categoria competenţelor sociale integratoare: consumator activ, abil, cunoscător al mecanismului formării preţurilor, al drepturilor sale, capabil să elaboreze şi să administreze bugetul personal sau cel familial.

Pe de altă parte, se dezvoltă şi abilităţi specifice, foarte utile în prezent, precum: deschiderea unei afaceri proprii, obţinerea unui profit prin mijloace legale, asumarea riscurilor şi a responsabilităţilor pentru această activitate, ceea ce exprimă, de fapt, şi esenţa antreprenoriatului.

In cadrul activitatilor se vor desfasura, in parteneriat, cursuri de competente antreprenoriale si managementul priectelor, pentru tinerii cu varsta de peste 18 ani.

 1. Orientare vocațională

Orientarea vocatioana le oferă tinerilor oportunitatea de a lua o decizie informată şi rațională privind viitorul lor profesional.  Orientarea profesională este o activitate bazată pe un sistem de principii, metode şi procedee de îndrumare a persoanei către o profesie sau un grup de profesii, în conformitate cu aptitudinile, înclinaţiile şi interesele sale şi, pe de altă parte, în funcţie de perspectivele pieţei forţei de muncă şi dinamica sferei ocupaţionale.

In cadrul acestei activitati, tinerii vor avea ocazia sa afle drumul catre anumite meserii, cerinte specifice, dar si sa isi contureze propria viziune in alegerea carierei. Activitatile constau atat in sesiuni teoretice, de prezentare a unor meserii, dezbateri pe teme specifice, prin care beneficiarii sa ajunga sa isi cunoasca propriile interese, dar si intalniri cu profesionisti din diferite domenii.

 1. Educație rutieră

Regulile de circulatie pe strada sunt esentiale pentru protejarea copilului impotriva accidentelor. De la invatarea culorilor semaforului, a semnelor de circulatie necesare pentru trecerea strazii si pana la folosirea unor vehicule pe drumurile publice, copilul trebuie sa cunoasca ce drepturi si ce obligatii are, pentru a evita evenimentele neplacute in trafic.

Cursul este structurat pe prevederile Codului Rutier, cu aplicatii practice pentru varsta scolara, abordand o metoda de dobandire reala a cunostintelor necesare bunei participari la trafic. Structura cursului acopera notiuni din intreg spectrul circulatiei rutiere, cu elemente de curs formale si nonformale, cu deplasare in trafic pentru verificarea cunostintelor si sustinerea unui examen de final.

 1. Curs PC

Un instrument tot mai des prezent in viata de zi cu zi a elevilor si tinerilor, calculatorul este adesea folosit simplist, pentru cateva operatiuni simple. Dezvoltarea abilitatilor de operare a acestuia aduce beneficii majore in activitatea zilnica, in procesul educational si de formare profesionala.

Pentru dezvoltarea aptitudinilor si competentelor tinerilor, este benefica organizarea de cursuri de initiere si perfectionare in utilizarea noilor tehnologii informationale.

Obiectivul cursului este ezvoltarea cunoștințelor și abilitatilor de utilizare a tehnologiei informatiei, în vederea creșterii șanselor de inserție educationala si profesională a participantilor.

Cursul cuprinde notiuni teoretice si practice pentru utilizarea calculatorului si a sistemului de operare Windows, utilizarea pachetului de aplicatii Microsoft Office, utilizarea internetului si sistemului de comunicatii, notiuni si modalitati de depanare si configurare a sistemelor informatice.

 1. Concurs handmade

Sub supravegherea si indrumarea unui instructor, participantii vor avea invata sa realizeze diverse obiecte (sculptura, pictura, suveniruri, etc) pe care le vor folosi ulterior in cadrul unor activitati sociale (evenimente, donatii). Pentru stimularea participantilor, se organizeaza concururi de creatie pe diverse teme.

 1. Atelier Practic

Atelierul isi propune familiarizarea participantilor cu diverse echipamente, tehnologii, functionalitati, prin abordarea unor subiecte de interes pentru acestia. Este important ca generatia tanara sa deprinda principiile de functionare ale unor echipamente simple, uzuale, pentru a intelege oportunitatile ce pot aparea ulterior, atat ca Orientare vocationala, cat si pentru a dobandi indemanare in utilizarea diverselor echipamente. Se urmaresc orientarea catre practica si punerea in valoare a abilitatilor participantilor.

 1. Concurs eseuri

Se organizeaza concursuri de eseuri, pe diverse teme, pentru dezvoltarea imaginatiei, a scrierii creative si a imbunatatirii perceptiei asupra mediului inconjurator. Participantii vor fi incurajati, sprijiniti si indrumati in participarea la aceste competitii, iar lucrarile vor fi prezentate publicului.

 1. Seminar tineret

Pentru identificarea nevoilor specifice si adoptarea unor actiuni de imbunatatire a situatiei tinerilor, se organizeaza periodic intalniri, pe diverse teme de discutie, cu participarea unor persoane avizate in acest domeniu. De asemenea, concluziile intalnirilor de tineret pot servi ca punct de sprijin pentru ONG-uri si autoritatile locale, in domeniul specific.

 1. Eroul din familia mea

Aflata in anul Centenarului, intreaga tara sarbatoreste Romania de 100 de ani. Pentru a evoca importanta jertfei aduse de inaintasii nostri, concursul va scoate la lumina povesti de viata ale bunicilor si strabunicilor, fotografii si documente de valoare. Mai presus decat atat, aduce un omagiu eroilor neamului si intareste sentimentul iubirii de neam si tara in randul tinerei generatii.

Participantii vor alcatui lucrari in care vor prezenta eroul din propria familie, evocari ale parintilor si bunicilor. In urma etapei locale, cele mai bune lucrari vor fi inscrise in concursul national “Eroul din familia mea” organizat de Asociatia Cultul Eroilor.

 1. Teatru

Teatrul este o forma de manifestare a creativitatii si expresivitatii tinerilor, dar si o forma de petrecere a timpului liber, de imbunatatire a limbajului si culturii generale. Trupa de teatru va pune in scena piese de teatru adaptate varstei, cu care vor da reprezentatii atat in comunitate, cat si in statiunile de pe litoral. Astfel se asigura promovarea preocuparilor culturale, a imaginii organizatiei si a partenerilor.

 1. Ziua Europei

Apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana reprezinta un factor determinant in evolutia societatii romanesti. Importanta apartenetei la UE si cunoasterea valorilor care stau la baza acesteia sunt marcate prin organizarea Zilei Europei, la care participa delegatii de tineri din intreg judetul. Se va organiza o delegatie care va reprezenta o tara a UE, prin tragere la sorti, la manifestarea anuala din Piata Ovidiu. Astfel, participantii vor prezenta specificul unei tari, insusindu-si astfel cunostinte solide atat despre tara respective, cat si despre UE.

 1. Ziua Eroilor

Ziua Eroilor este o zi importanta in viata fiecarei comunitati. Comemorarea eroilor cazuti pe campul de lupta se organizeaza an de an, prin manifestari desfasurate la Monumentul Eroilor si la cimitirele eroilor din cadrul Bisericii Ortodoxe. In comuna Corbu, participantii vor cinsti memoria eroilor cazuti in Primul Razboi Mondial, in Al Doilea Razboi Mondial, dar si a Eroului Slt.(pm) Adrian Postelnicu, cetatean de onoare al comunei, cazut pe campul de lupta in teatrele de operatii din Afganistan.

 1. Ziua Națională a României

In anul 2018, Romania implineste 100 de ani de existenta a statului national unitar roman. Pentru a celebra aceasta mare sarbatoare, se organizeaza manifestari specific, care vor cuprinde ceremonii militare si civile, depuneri de coronae de flori, momente artistice, prezentarea Cartii de Aur a localitatii, actiuni premergatoare de documentare si organizare, actiuni de voluntariat pentru intretinerea si punerea in valoare a mormintelor si monumentelor de razboi din localitate. La manifestari vor participa localnici, copii, tineri, militari, invitati.

 1. Excursii tematice

Excursiile tematice se organizeaza in urma unor activitati cultural-artistice desfasurate, a actiunilor de voluntariat, in urma unor concursuri, si vor oferi participantilor acces la importante obiective naturale, istorice si de patrimoniu, din judet si din tara. Excursiile tematice, pe langa rolul lor de documentare si recreere, au si rolul de educatie civica, de intarire a relatiilor intre beneficiari si de sporire a mobilitatii tinerilor.

 1. conKIDStador – Ziua Internațională a Copilului

Ziua Internationala a Copilui este sarbatorita in comuna Corbu inca din anul 2009, ajunand in acest an la editia a IX-a. In cadrul evenimentului se organizeaza o serie de jocuri si concursuri, pe teme recreative si educative, in mai multe domenii (sport, dans, muzica, cunostinte generale, abilitati, talente, perspicacitate, etc).

 1. Club ECO

Club ECO este o activitate care vizeaza in principal protectia mediului. Activitatile se desfasoara atat in forma teoretica, de insusire a unor cunostinte si bune practici in gestionarea calitatii mediului, notiuni despre energie regenerabila, reciclare, responsabilitate sociala, cat si in forma practica, prin actiuni de ecologizare in comunitate si combaterea poluarii.

 1. Campionat CS, FIFA, LOL

Campionatul Counter Strike este un campionat de jocuri pe calculator, foarte apreciat in randul tinerilor, cu o larga participare la fiecare editie organizata. Campionatul FIFA18 este un campionat de fotbal pe consola PS3 care urmeaza toate regulile din terenul de fotbal. Campionatul League of Legends este un campionat de jocuri de strategie pe calculator, in care concurentii formeaza echipe aleatorii, legand relatii intre ei prin stabilirea de strategii de joc si actiuni commune.

Prin organizarea acestor campionate se urmareste sporirea spiritului de echipa si apropiere intre tineri, intarirea sentimentului de apartenenta la o comunitate deschisa. Accentul se pune pe fair-play, pe importanta participarii la o competitie, tinerii invatand cum sa castige, dar si cum sa piarda, sa isi analizeze evolutia proprie si a echipei.

 1. Cartea de Aur

Cartea de Aur a localitatii este un demers in vederea celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918 si isi propune sa alcatuiasca un volum cu informatii despre eroii comunei Corbu, despre luptele duse de ostasii nostri din Primul si Al Doilea Razboi Mondial, precum si despre cei din teatrele de operatii contemporane. La redactarea acestui volum participa 6 voluntari (documentare, cercetare, redactare, etc.) cu sprijinul autoritatilor civile si militare, institutii de cultura, istorice si arhivistice.

Rezultatul va fi redactarea volumului “Cartea de Aur a comunei Corbu” in format electronic. Volumul se va lansa in editie tiparita limitata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei – la implinirea a 100 de ani de la Marea Unire.

 1. Mișcarea pentru sănătate

Miscarea pentru sanatate este o manifestare sportiva menita sa dea un exemplu tinerei generatii si sa atraga atentia asupra importantei sportului in viata cotidiana. Evenimentul nu reprezinta o competitie. Se organizeaza manifestari sportive in mai multe discipline (cros, ciclism, fotbal, aerobic, etc.). Evenimentul se organizeaza cu sprijinul autoritatilor locale, Politiei Rutiera si Serviciului Judetean de Ambulanta, pentru asigurarea securitatii participantilor.

 1. Concurs Halloween

Deoarece sarbatoarea de Halloween reprezinta o atractie pentru copii si tineri, nu vom ignora existenta ei in viata romanilor, ci o vom folosi pentru stimularea beneficiarilor de a afla mai multe despre istoria, locurile si preocuparile istorice ale poporului roman. Desi este un concurs de creatie cu tema sarbatorii importate, accentual se pune pe istoria romanilor, pe cunoasterea obiectivelor turistice si a specificului romanesc.

 1. Ziua Veteranilor

Activitate premergatoare Zilei Nationale, din seria manifestarilor dedicate Centenarului Unirii de la 1918, Ziua Veteranilor va fi aniversata prin activitati de voluntariat in vederea intretinerii si punerii in valoare a mormintelor si monumentelor de razboi si prin manifetari specific, menite sa aduca in atentia publica importanta luptelor duse de inaintasii nostri.

 1. Dansuri populare

In vederea pregatirii evenimentului dedicate Zilei Nationale a Romaniei, se urmareste completarea si pregatirea ansamblului de dansuri populare de copii, sub indrumarea unui instructor calificat. Se pune in valoare portul si dansul popular romanesc, patrimoniul cultural al romanilor si promovarea acestora in randul tinerilor si a intregii comunitati, prin participarea la manifestarile de 1 Decembrie organizate de Asociatie, dar si la alte manifestari organizate in acelasi scop (activitati scolare, concursuri regionale, etc).

 1. Donații

Pentru sprijinirea unor persoane provenite din familii defavorizate, copii si batrani, se organizeaza actiuni de colectare a unor donatii, inainte de sarbatorile de Paste si Craciun. Prin aceste actiuni dorim sa aducem in constiinta tinerilor a sentimentului de solidaritate cu semenii aflati in situatii dificile, generozitatea si constientizarea faptului ca un gest mic poate aduce o mare bucurie altor persoane. In urma colectarii donatiilor se vor trimite pachete persoanelor in dificultate, identificati prin consultarea asistentilor sociali din comuna Corbu.

 1. Activități sportive

Activitatile sportive sunt un factor important in viata tinerilor si reprezinta o preocupare des intalnita in randul acestora. Se organizeaza activitati sportive in diferite domenii (fotbal, handbal, tenis de masa, tenis de camp, tir cu arcul, etc). La activitati vor participa tinerii din comuna, in echipe mixte, cat si tineri din alte localitati, pentru diversificarea activitatii si interactiunea cu persoane din afara localitatii.

 1. Alte activități

In functie de evenimentele la zi, de solicitarile venite din partea beneficiarilor si de oportunitatile de realizare, activitatile pot fi suplimentate, in cadrul acelorasi obiective ale Proiectului. Avand in vedere ca beneficiarii fac parte dintr-o categorie foarte dinamica, ne propunem sa alcatuim un program flexibil, sa ne pliem pe evenimentele la zi si pe necesitatile beneficiarilor, pentru atingerea scopului Proiectului, cu respectarea oblogatiilor ce ne revin si cu consultarea factorilor interesati.